Bidra med uppgifter om e‑hälsospecifikationer

Genom att dela uppgifter om e‑hälsospecifikationer i NGS-tjänsten ökar möjligheten att fler kan använda dessa.

Samverka

Skicka in uppgifter via formulär

För att din organisations e‑hälsospecifikation ska bli sökbar i NGS-tjänsten ska den vara publicerad på en öppen webbplats. Fyll i formuläret på E‑hälsomyndighetens webbplats (öppnas i ny flik).

Öppna formuläret

Du kan fylla i formuläret flera gånger, men om du vill bidra med fler specifikationer rekommenderar vi att du kontaktar oss.

I formuläret anger du uppgifter om specifikationen, som exempelvis titel, beskrivning, nyckelord och kontaktperson. Du behöver också peka ut en eller flera webbadresser där användare kan ta del av specifikationens innehåll.

Vad händer sedan?

En handläggare hos E‑hälsomyndigheten går tillsammans med utgivaren igenom de inskickade uppgifterna. Därefter registreras uppgifterna i NGS-tjänsten och e‑hälsospecifikationen blir sökbar.

Behöver du hjälp eller har du frågor?

Ta del av vanliga frågor och svar .

Om du har andra frågor eller behöver hjälp med att bidra med uppgifter är du välkommen att höra av dig.

Föreslå e‑hälsospecifikationer!

Du kan också bidra genom att skicka in förslag på specifikationer som du tycker borde finnas i NGS-tjänsten.

Här skickar du förslagen.