Värdelistor

E-hälsospecifikationer kan kategoriseras utifrån olika aspekter för att förbättra sökbarheten. I NGS-tjänsten finns tre huvudsakliga värdelistor att kategorisera utifrån: hälso- och sjukvårdsområde, socialtjänstområde och specifikationstyp. Listorna innehåller olika antal värden och är inte uttömmande. Värdena kan också komma att ändras med tiden i takt med att NGS-tjänsten utvecklas.

Pratbubblor