Värdelistor

E-hälsospecifikationer kan kategoriseras på olika sätt, utifrån olika aspekter. I NGS-tjänsten finns tre sökfilter som återspeglar tre sätt att kategorisera: utifrån hälso- och sjukvårdsområde, socialtjänstområde och specifikationstyp. Tanken är att filtren ska hjälpa användarna att snabbt och enkelt hitta rätt bland e‑hälsospecifikationer. Listorna innehåller olika antal värden och är inte uttömmande. Värdena kan också komma att ändras med tiden i takt med att NGS-tjänsten utvecklas.