Metadataprofil för e-hälsospecifikationer - v1.0

Definierar hur en e-hälsospecifikations egenskaper och dess tillhörande delar ska beskrivs i NGS-tjänsten, 30 september 2021

Senaste versionen:
https://ngs.ehalsomyndigheten.se/modell/
Författare:
Matthias Palmér - MetaSolutions
Vivéca Busck Håkans - E-hälsomyndigheten
På uppdrag av:
E-hälsomyndigheten
Licens:
CC-BY 4.0

Denna metadataprofil har som underlag den metadataprofil som har tagits fram för beskrivning av specifikationer på Sveriges Dataportal. Ändringar och tillägg som gjorts har främst varit anpassningar för tillämpningsområdet e-hälsa.

Metadataprofilen är i huvudsak baserad på W3Cs Profiles vocabulary (PROF) utvidgad med några element från Asset Description Metadata Schema (ADMS) och Data Catalog Vocabulary (DCAT).

classDiagram Specifikation --> Specifikation : föregående/nästa/senaste Specifikation --> Specifikationsresurs : har specifikationsdel Specifikation --> Utgivare : utgivare Specifikation --> Kontakt : kontakt class Specifikation { titel beskrivning status Hälso- och sjukvårdsvårdsområde Socialtjänstområde Identifierare Versionsbeteckning Versionsanteckning nyckelord Utgivningsdatum } class Specifikationsresurs { titel beskrivning Specifikationstyp } class Utgivare { namn organisationsnummer Webbsida E-postadress } class Kontakt { namn e-postadress }