Om NGS-tjänsten

NGS-tjänsten är en katalog där du hittar kontinuerligt uppdaterade uppgifter om e‑hälsospecifikationer. E-hälsospecifikationer är specifikationer som används inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

NGS-tjänsten underlättar för dig som arbetar med att beställa, utveckla och förvalta it-system och verksamhetsprocesser inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Genom NGS-tjänsten kan du hitta och dela uppgifter om e‑hälsospecifikationer. Via länkar i NGS-tjänsten kan du ladda ned själva e‑hälsospecifikationerna och sedan börja använda dem eller tipsa någon annan. NGS-tjänsten är en del i ett nationellt stöd som byggs upp inom E‑hälsomyndigheten och som kan ge råd och stöd vid samordning och utveckling av e‑hälsospecifikationer.

Frågor och svar

NGS-tjänsten – nytta genom samverkan

För att NGS-tjänsten ska vara relevant och användarvänlig samarbetar vi på E‑hälsomyndigheten med berörda myndigheter, med aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst och med organisationer inom standardiseringsområdet. Vi samverkar också med it-systemleverantörer och aktörer inom Vision e-hälsa 2025 .

NGS-tjänsten är ett resultat av E‑hälsomyndighetens arbete med regeringsuppdraget: Att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer, S2019/01521/FS .

En gemensam katalog

E‑hälsomyndigheten tillhandahåller NGS-tjänsten, men det är utgivarna av e‑hälsospecifikationer som bidrar med innehållet i katalogen. Utgivarna ansvarar för sina respektive specifikationer och de avgör också var, och i vilket eller vilka format, specifikationerna tillhandahålls. Ibland finns även kompletterande material som tillämpningsanvisningar, vägledningar och testdata som kan vara viktiga när specifikationen ska användas.

I takt med att allt fler e‑hälsospecifikationer blir sökbara i NGS-tjänsten ökar möjligheterna för de som använder och utvecklar specifikationer att se vilka organisationer som är aktiva inom samma område. Det kan leda till nya och utökade samarbeten och möjliga harmoniseringar på området.

Mer än en katalog

NGS-tjänsten är del i ett större initiativ på specifikationsområdet. E‑hälsomyndigheten har ambitionen att skapa en mötesplats där personer som utvecklar, tillämpar eller utvärderar e‑hälsospecifikationer kan samlas, utbyta erfarenheter, inspirera varandra och få stöd.

NGS – nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer

NGS-tjänsten kommer också att visa vilka e‑hälsospecifikationer som är nationella och gemensamma, NGS:er. För att en e‑hälsospecifikation ska få status som NGS ska den kvalitetssäkras genom en beslutsprocess.

Läs mer om bedömningsprocessen och kriterierna .