Ange sökord, titel eller nyckelord. Söktips

Vägen till gemensamma e-hälsospecifikationer

NGS-tjänsten är en kvalitetssäkrad katalog med uppgifter om e-hälsospecifikationer från utgivare i Sverige. I NGS-tjänsten kan du som arbetar med informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst hitta och dela uppgifter om e‑hälsospecifikationer. Här finns exempel på e-hälsospecifikationer som kan användas som underlag för hur information kan struktureras.

E-hälsospecifikationer av nationellt intresse kan få status som nationell och gemensam (NGS). Dessa genomgår en kvalitetssäkringsprocess och blir nationellt användbara.

NGS-tjänsten

Senast utgivna e‑hälsospecifikationer

Visa alla specifikationer

Bidra till innehållet i NGS-tjänsten!

NGS-tjänsten uppmuntrar till ökad samverkan och en bredare användning av e-hälsospecifikationer. Målet är att skapa effektivare och säkrare informationsutbyte inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten – och att e‑hälsospecifikationerna blir nationella och gemensamma specifikationer, NGS:er! Genom att bidra med uppgifter om din organisations specifikationer kan fler upptäcka och dra nytta av dem. Läs mer om hur du kan bidra.