Hjälp

Här hittar du svar på vanliga frågor om:

  1. E-hälsospecifikationer
  2. NGS-tjänsten
  3. Utgivare
  4. Övrigt
Hjälpillustration

1. E-hälsospecifikationer

1.1 Vad är en e‑hälsospecifikation?

E‑hälsomyndigheten definierar e‑hälsospecifikation som:

"strukturerad beskrivning av krav och regler för dokumentation och informationsutbyte, inom eller mellan informationssystem, som är tillräckligt detaljerade för att kunna tillämpas entydigt inom hälso- och sjukvård och socialtjänst."

Läs mer om e‑hälsospecifikationer och deras nyttor.

1.2 Vad innehåller en e‑hälsospecifikation?

En e‑hälsospecifikation kan bestå av flera olika delar, ungefär som kapitel i en bok. Ibland finns de olika delarna tillgängliga som separata filer, ibland finns alla delarna i ett och samma dokument.

En begreppsmodell, en informationsmodell och ett kodverk kan till exempel vara separata e‑hälsospecifikationer, men de kan också ingå i en och samma specifikation och vara tillgängliga i ett och samma dokument.

1.3 Hur kategoriseras e‑hälsospecifikationer?

E-hälsospecifikationer kan kategoriseras efter hälso- och sjukvårdsområde eller socialtjänstområde och typ. Några exempel på områden är hjärt- och kärlsjukdomar, äldres hälsa och familjerätt. Några exempel på typer är informationsspecifikation, kravspecifikation och informationsmodell.

Öppna listan över alla värdelistor i NGS-tjänsten.

1.4 Finns det även uppgifter om e‑hälsospecifikationer som är under utveckling i NGS-tjänsten?

Nej, NGS-tjänsten visar i nuläget enbart uppgifter om publicerade e‑hälsospecifikationer.

2. NGS-tjänsten

NGS-tjänsten syftar till att göra det enkelt att hitta e‑hälsospecifikationer. Här kan du lära dig mer om hur du använder tjänsten. Det finns ytterligare information om tjänstens sökfunktion.

2.1 Var och hur kan jag ladda ned en e‑hälsospecifikation?

Via de länkar som presenteras i informationen om varje e‑hälsospecifikation kan du antingen direkt ladda ned den i det eller de format som utgivaren bestämt eller gå vidare till den webbsida där utgivaren publicerat sin specifikation.

Det kan ha flera orsaker: det ord du söker på finns inte med i e‑hälsospecifikationens titel eller beskrivning eller har inte angivits som nyckelord av utgivaren. Det kan också bero på att det saknas uppgifter i NGS-tjänsten om just den e‑hälsospecifikation du söker efter vid söktillfället. NGS-tjänsten uppdateras regelbundet och en ny sökning vid ett senare tillfälle kan ge ett annat resultat.

Läs mer om hur du använder sökfunktionen.

2.3 Hur vet jag vilken version av en e‑hälsospecifikation som beskrivs i NGS-tjänsten?

I informationen om varje e‑hälsospecifikation framgår versionsinformation. Du kan också sortera sökresultatet efter utgivningsdatum, vilket ofta visar den senaste versionen först.

2.4 Hur vet jag att informationen gäller en nationell gemensam e‑hälsospecifikation?

För att en e‑hälsospecifikation ska anses som nationell gemensam ska den ha bedömts enligt särskilda bedömningskriterier och ett beslut ska ha fattats enligt en överenskommen process.

Läs mer om bedömningsprocessen och kriterierna .

2.5 Hur kontaktar jag utgivaren av en e‑hälsospecifikation?

På detaljsidan om varje e‑hälsospecifikation finns namn på utgivaren och kontaktuppgifter om du vill ställa frågor om specifikationens innehåll, uppdateringar med mera.

2.6 Hur får jag reda på om någon annan tagit fram en liknande e‑hälsospecifikation?

Börja med att söka i NGS-tjänsten. Det finns möjlighet att söka med hjälp av nyckelord och olika filter. Tänk på att olika utgivare kan ha angivit olika nyckelord för att beskriva sina e‑hälsospecifikationer.

Läs mer om hur du söker i NGS-tjänsten.

3. Utgivare

Frågor som rör utgivare av e‑hälsospecifikationer.

3.1 Hur gör jag en e‑hälsospecifikation sökbar i NGS-tjänsten?

Du fyller i uppgifterna om e‑hälsospecifikationen i ett webbformulär som skickas till E‑hälsomyndigheten. Därefter går en handläggare igenom de inskickade uppgifterna tillsammans med dig, innan de blir sökbara i NGS-tjänsten.

Skicka in uppgifter om en e‑hälsospecifikation

3.2 Varför finns inte e‑hälsospecifikationerna lagrade i NGS-tjänsten?

Det är för att varje utgivare ansvarar för sina e‑hälsospecifikationer och att de finns tillgängliga.

NGS-tjänsten fungerar som en katalog som samlar uppgifter om specifikationerna på ett ställe. Via katalogen går det enkelt att söka fram en e‑hälsospecifikation och sedan gå direkt dit utgivaren publicerat den.

3.3 Hur uppdaterar jag uppgifterna om en specifikation som redan finns i NGS-tjänsten?

Du som utgivare ansvarar för innehållet i e‑hälsospecifikationerna från din organisation och att informationen i NGS-tjänsten är korrekt. Det är viktigt att du informerar E‑hälsomyndigheten när uppgifterna behöver uppdateras eller gallras.

Anmäl en uppdatering.

3.4 Hur får jag som utgivare reda på om någon har frågor om min e‑hälsospecifikation?

Användare som har frågor kan ställa dem direkt till utgivaren via de kontaktuppgifter som finns i tjänsten. Frågor som ställs direkt till E‑hälsomyndigheten vidarebefordras till respektive utgivare.

Se även Hur kontaktar jag utgivaren av en e‑hälsospecifikation?

3.5 Finns det en beskrivning av alla uppgifter som lagras om e‑hälsospecifikationer?

Ja, NGS-tjänsten har tagit fram en anpassad profil av metadataspecifikationen DCAT. Det finns också värdelistor kopplade till NGS-tjänstens metadataprofil.

4. Övrigt

Övriga frågor

4.1 Var hittar jag specifikationer inom andra områden än hälso- och sjukvård och socialtjänst?

www.dataportal.se kan du hitta specifikationer relaterade till datamängder inom andra områden.

4.2 Vart vänder jag mig om jag har en fråga som jag inte fått svar på?

Om du har andra frågor om NGS-tjänsten så är du välkommen att kontakta NGS-förvaltningen.

Om frågan rör en specifik e‑hälsospecifikation kan du ställa den direkt till utgivaren av specifikationen. Kontaktuppgifterna finns på e‑hälsospecifikationens detaljsida.